Biuro Rachunkowe Ramzes, Gdańsk, Gdynia, Sopot

wczytywanie
Menu
 

O mnie

Witam serdecznie na mojej stronie internetowej.

Biuro Rachunkowe „RAMZES” świadczy kompleksowe usługi z zakresu księgowości oraz obsługi kadrowo – płacowej osób prawnych i osób fizycznych. Moja oferta skierowana jest do średnich i małych firm z terenu Trójmiasta i okolic.

Moją działalność prowadzę w oparciu o licencję Ministerstwa Finansów w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych nr 48371/2010
Pracuję na znanych na rynku licencjonowanych programach finansowo-księgowych.

Ponoszę pełną odpowiedzialność za moje działania – działalność mojego biura objęta jest obowiązkowym ubezpieczeniem od Odpowiedzialności Cywilnej.

Powierzając mi księgowość swojej firmy Klient oszczędza nie tylko czas ale i pieniądze.

Zamiast śledzić coraz szybciej zmieniające się przepisy podatkowe czy ponosić wysokie koszty zatrudnienia pracowników może skupić się na rozwoju, czerpaniu i inwestowaniu zysków ze swojej działalności.

Do każdego z moich Klientów podchodzę indywidualnie kładąc nacisk na miłą, kameralną atmosferę współpracy i wzajemne zaufanie. Udzielając mi pełnomocnictwa Klient przerzuca na mnie ciężar „papierkowej roboty” oraz kontaktów z Urzędem Skarbowym i ZUS.

Gwarantuję zachowanie całkowitej poufności w zakresie wszelkich informacji dotyczących moich Klientów.

Moja wiedza i wieloletnie doświadczenie są gwarancją profesjonalnej i solidnej obsługi księgowej oraz pomocy udzielanej na każdym etapie prowadzenia działalności gospodarczej.
Do powierzonych mi zadań podchodzę w sposób odpowiedzialny, rzetelny i terminowy.

Dziękuję za odwiedzenie mojej strony i zapraszam do skorzystania z mojej oferty.

Sylwia Cwalina

 

Moja oferta

Oferuję kompleksową obsługę z zakresu księgowości, kadr i płac oraz rozliczeń z Urzędem Skarbowym i ZUS.

Prowadzenie Ksiąg Handlowych
Opracowanie zakładowego planu kont,
Prowadzenie ewidencji księgowych (księgi główne i pomocnicze, w tym prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych),
Prowadzenie rejestrów VAT,
Sporządzenie sprawozdań i raportów,
Sporządzenie bilansu i informacji dodatkowej,
Obsługa kadrowo – płacowa pracowników i właścicieli,
Dokonywanie rozliczeń z Urzędem Skarbowym i ZUS.

Prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów
Prowadzenie ewidencji przychodów i rozchodów,
Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
Prowadzenie rejestrów VAT obsługa kadrowo – płacowa pracowników i właścicieli,
Dokonywanie rozliczeń z Urzędem Skarbowym i ZUS.

Prowadzenie ewidencji dla potrzeb zryczałtowanego podatku dochodowego
Prowadzenie ewidencji przychodów,
Prowadzenie rejestrów VAT,
Obsługa kadrowo – płacowa pracowników i właścicieli,
Dokonywanie rozliczeń z Urzędem Skarbowym i ZUS.

Obsługa kadrowo – płacowa
Przygotowanie umów o pracę, umów zlecenie, umów o dzieło,
Przygotowanie akt osobowych,
Nadzór nad dokumentacją kadrowo – płacową,
Sporządzanie list płac,
Sporządzanie raportów i analiz dotyczących wynagrodzeń,
Dokonywanie rozliczeń z Urzędem Skarbowym i ZUS,
Sporządzanie deklaracji podatkowych i raportów ubezpieczeniowych dla pracowników i właścicieli
Wystawianie zaświadczeń o dochodach.

Pełnomocnictwo
Reprezentowanie klienta w Urzędzie Skarbowym, Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i innych instytucjach
Pełnomocnictwo upoważnia mnie do dostarczania wszelkich dokumentów do urzędów i udzielania wyjaśnień.
Kontrole skarbowe Państwa firm przeprowadzane są w moim biurze i na jego adres kierowana jest wszelka korespondencja z wyżej wymienionych urzędów.
Z tego względu ważna jest rzetelna współpraca pomiędzy moim biurem a Państwa firmą.

Usługi dodatkowe
Sporządzanie:
- deklaracji na podatek od środków transportowych
- informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat
- informacji dla potrzeb GUS,
Pomoc w założeniu działalności gospodarczej,
Wyprowadzanie zaległości podatkowych,
Korygowanie deklaracji ZUS,
Odbiór dokumentów w siedzibie firmy.

 

Przydatne informacje

Składki na ubezpieczenie społeczne

Dla przedsiębiorców opłacających składki na zasadach ogólnych

Podstawa

01.01.2012-31.12.2012 01.01.2013-31.12.2013
60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 2 115,60 2 227,80

Składki

Rodzaj ubezpieczenia Stawka % 01.01.2012 – 31.01.2012 1.02.2012 – 31.03.2012 01.04.2012 – 31.12.2012 01.01.2013 – 31.12.2013
Emerytalne 19,52 412,97 412,97 412,97 434,87
Rentowe 6,00 / 8,00 126,94 169,25 169,25 178,22
Chorobowe 2,45 51,83 51,83 51,83 54,58
Wypadkowe * 1,67/1,93** 35,33 35,33 40,83 43,00
Razem składki społeczne 627,07 669,38 674,88 710,67

Nr konta bankowego: 83 1010 1023 0000 2613 9510 0000


*Stopa procentowa składek na ubezpieczenie wypadkowe jest zróżnicowana dla poszczególnych płatników składek i ustalana w zależności od poziomu zagrożeń zawodowych i skutków tych zagrożeń. Obecnie wynosi ona od 0,67% do 3,86%.


**Składka na ubezpieczenie wypadkowe od 1 kwietnia 2012 r., dla płatników składek zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 osób ubezpieczonych wynosi 1,93%.

Dla przedsiębiorców korzystających z preferencyjnych zasad opłacania składek

Podstawa

01.01.2012-31.12.2012 01.01.2013-31.12.2013
30% minimalnego miesięcznego wynagrodzenia 450,00 480,00

Składki

Rodzaj ubezpieczenia Stawka % 01.01.2012 – 31.01.2012 1.02.2012 – 31.03.2012 01.04.2012 – 31.12.2012 01.01.2013 – 31.12.2013
Emerytalne 19,52 87,84 87,84 87,84 93,70
Rentowe 6,00 / 8,00 27,00 36,00 36,00 38,40
Chorobowe 2,45 11,03 11,03 11,03 11,76
Wypadkowe * 1,67/1,93** 7,52 7,52 8,69 9,26
Razem składki społeczne 133,39 142,39 143,56 153,12

Nr konta bankowego: 83 1010 1023 0000 2613 9510 0000


*Stopa procentowa składek na ubezpieczenie wypadkowe jest zróżnicowana dla poszczególnych płatników składek i ustalana w zależności od poziomu zagrożeń zawodowych i skutków tych zagrożeń. Obecnie wynosi ona od 0,67% do 3,86%.


**Składka na ubezpieczenie wypadkowe od 1 kwietnia 2012 r., dla płatników składek zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 osób ubezpieczonych wynosi 1,93%.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne

1.01.2012 – 31.12.2012 1.01.2013 – 31.12.2013
75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 2 828,31 2 908,13
Składka 9% 254,55 261,73
Składka 7,75% 219,19 225,38

Nr konta bankowego: 78 1010 1023 0000 2613 9520 0000

Składka na Fundusz Pracy

1.01.2012 – 31.12.2012 1.01.2013 – 31.12.2013
Podstawa 2 115,60 2 227,80
Skadka2,45% 51,83 54,58

Nr konta bankowego: 73 1010 1023 0000 2613 9530 0000

SKALA PODATKOWA w 2012r. i 2013r

Podstawa obliczenia podatku (zł) Podatek
ponad do
85 528 18% minus kwota zmniejszająca podatek 556,02
85 528 14 839,02 + 32% nadwyżki ponad 85 528

Kwota wolna od podatku w 2013 r. wynosi 3 091 zł.

Limit uprawniający do skorzystania ze ZRYCZAŁTOWANEGO PODATKU OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH

Sposób rozliczania Przychód uzyskany w 2012 r. do wysokości:
euro
Miesięcznie 150 000 615 300
Kwartalnie 25 000 102 550

Średni kurs euro ogłoszony przez NBP obowiązujący w dniu 1 października 2012 r. wynosił 4,1020 zł (Tabela nr 190/A/NBP/2012)

GRANICZNE KWOTY OBROTU DLA CELÓW VAT

euro 2012r.[zł] 2013r.[zł]
Kwota obrotu uprawniająca do korzystania ze zwolnienia od VAT 150 000 150 000
Obrót uzyskany ze sprzedaży uprawniający podatnika VAT do korzystania ze statusu małego podatnika 1 200 000 5 324 000 4 922 000
Wartość wewnątrzwspólnoto-wego nabycia uprawniająca do wyłączenia od podatku VAT 50 000 50 000

STAWKI ZA 1 KM PRZEBIEGU (KILOMETRÓWKA)

Samochód osobowy [zł]
o poj. skok. silnika do 900 cm3 0,5214
o poj. skok. silnika pow.900 cm3 0,8358

RYCZAŁT ZA UŻYWANIE SAMOCHODU OSOBOWEGO

Pojemność silnika Do 900 cm3 (zł) Powyżej 900 cm3 (zł)
Limit 300 km 156,42 250,74
Limit 500 km 260,70 417,90
Limit 700 km 364,98 585,06

Limit ustalony w zależności od liczby mieszkańców w danej gminie lub mieście, w których pracownik jest zatrudniony, nie może przekroczyć:

300 km – do 100 tys. mieszkańców;

500 km – ponad 100 tys. do 500 tys. mieszkańców

700 km – ponad 500 tys. mieszkańców.

 

Cennik usług netto (PLN)

Usługi księgowe bez ewidencji
i rozliczenia
podatku VAT
z ewidencją i
rozliczeniem
podatku VAT
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych od 120,00 PLN 150,00 PLN
Podatkowa księga przychodów i rozchodów do 20 dokumentów od 120,00 PLN 150,00 PLN
do 50 dokumentów od 170,00 PLN 200,00 PLN
do 100 dokumentów od 220,00 PLN 250,00 PLN
do 150 dokumentów od 320,00 PLN 350,00 PLN
do 200 dokumentów od 420,00 PLN 450,00 PLN
powyżej 200 dokumentów do negocjacji do negocjacji
Księgi handlowe od 500,00 PLN
Obsługa kadrowo – płacowa
obsługa kadrowo – płacowa 1 pracownika miesięcznie 25,00 PLN
Pełnomocnictwo
Opłata skarbowa 17,00 PLN
Dodatkowe usługi
Sporządzenie deklaracji na podatek od środków transportowych 40,00 PLN
Sporządzenie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat 40,00 PLN
Pozostałe usługi do negocjacji

Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego.

 

Kontakt

Ramzes
Biuro Rachunkowe Sylwia Cwalina


Godziny otwarcia biura:
od poniedziałku do piątku w godzinach od


ul. ,
80-180 Kowale

tel.
tel./fax

E-mail: kontakt@ramzes-biuro.com.pl


Pokaż większą mapę


NIP: 583-105-94-12

REGON 221637611

KONTO BANKOWE: Bank Millennium S.A.
13 1160 2202 0000 0002 1491 5128


 

Polityka prywatności

Operatorem niniejszej witryny internetowej jest firma

Ramzes – biuro rachunkowe Sylwia Cwalina

z siedzibą pod adresem ul. Zeusa 19/3, 80-180 Kowale (dalej „Ramzes – biuro rachunkowe Sylwia Cwalina”). Niniejsze zasady ochrony prywatności zawierają informacje dotyczące sposobu wykorzystania danych gromadzonych przez firmę Ramzes – biuro rachunkowe oraz możliwości kontaktu z firmą Ramzes – biuro rachunkowe w przypadku pytań lub wątpliwości.

 1. Bezpieczeństwo
  Zadaniem naszej firmy jest zapewnienie poczucia bezpieczeństwa każdemu użytkownikowi naszej witryny www.ramzes-biuro.com.pl. Ochrona Państwa prywatności jest dla nas bardzo ważna. Czynimy wszystko, aby poufne, personalne informacje na temat użytkownika naszej witryny, nie trafiły w niepowołane ręce, ani też nie zostały wykorzystane w sposób niezgodny z Jego życzeniem.
 2. Jakie informacje gromadzimy i do czego je wykorzystujemy?
  Firma Ramzes- biuro rachunkowe Sylwia Cwalina na swoich serwerach nie gromadzi żadnych danych użytkowników odwiedzających jej witrynę.
 3. Google Analytics
  Witryna internetowa Ramzes – biuro rachunkowe Sylwia Cwalina korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. (“Google”). Google Analytics używa “cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe. Korzystając z niniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.
 4. Pliki cookie
  Witryna internetowa firmy Ramzes- biuro rachunkowe Sylwia Cwalina zapisuje na komputerze użytkownika pliki COOKIE. Są to małe pliki tekstowe, które witryna wysyła do komputera użytkownika w celu rejestracji jego aktywności online. Pliki cookie mogą być wykorzystywane w celu umożliwienia lepszej personalizacji witryn internetowych, udoskonalenia określonych aspektów ich wykorzystania oraz rejestracji działań prowadzonych online. Obsługę tych plików można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki, jednak wówczas niektóre funkcje witryn internetowych mogą przestać być dostępne.
 5. Kontakt z firmą  Ramzes- biuro rachunkowe Sylwia Cwalina
  Ramzes- biuro rachunkowe Sylwia Cwalina
  ul. Zeusa 19/3,
  80-180 Kowale
  tel. 694-573-924
  tel./fax 58 304-54-26
  E-mail: kontakt@ramzes-biuro.com.pl